Shutterstock: Wizzair pilot

COMUNICAT DE PRESĂ: Tribunalul București a decis ca Wizz Air să plătească echipajului salarii mai mari aferente concediilor

Compania aeriană maghiară Wizz Air a fost nevoită să reconsidere metoda de calcul a salariului, aferentă perioadei de concediu anual. Acesta a fost atenţionată anul trecut de către FPU România cu privire la plata eronată a concediului de odihnă anual, dar nu a răspuns sau luat măsuri în privinţa aceasta. Hotărârea Tribunalului București va asigura acum plata concediului anual pentru personalul aeronavigant și va corecta practica incorectă din anii precedenți.

Wizz Air a susținut că plata concediului de odihnă nu trebuie determinată de drepturile salariale totale ale piloților și echipajului de cabină, ci doar de elementele salariale cu caracter permanent, la care se face explicit referire în Codul Muncii. Membrii noștri, totuși, au considerat că societatea aeriană nu a respectat legislația locală sau cea europeană a muncii, prin urmare au sesizat problema în instanță.

În decizia Tribunalului București, se reține că Wizz Air UK, calculează indemnizația de concediu ca medie a câștigurilor zilnice ale angajatului, iar în România societatea „nu a plătit echipajului remunerația de concediu de odihnă ținând cont de toate indemnizațiile și beneficiile cu caracter permanent”, instanța obligând compania aeriană să plătească diferențele dintre indemnizațiile de concediu de odihnă care au fost plătite și cele datorate începând cu august 2019, recunoscând salariul de bază, indemnizațiile și beneficiile cu caracter permanent la care se face referire în contractele lor individuale și în acte adiționale, inclusiv sporuri de noapte, prime de weekend, plata pe sector (numită și plata segmentului de zbor) și comision din vânzarea de produse la bord (pentru însoțitori de bord).

„Am cerut ca Wizz Air să nu mai folosească standarde duble și să înceapă să respecte legea. Instanțele române au decis acum că modul de calculare a acestor drepturi salariale în România trebuie să respecte standardele stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acesta este un pas major înainte și o decizie cu adevărat pozitivă, care corectează mai bine de 10 ani de injustiţie pentru piloții și personalul de cabină de la Wizz Air”, explică Mircea Constantin, reprezentantul FPU România.

Această soluție vine după ce Curtea Administrativă Supremă din Bulgaria a hotărât că societatea aeriană low-cost maghiară Wizz Air trebuie să ofere echipajului o plata mai mare pentru concediu anual. Acțiunea judiciară colectivă a fost susținută de FPU Danemarca și întemeiată în conformitate cu Codul Muncii din România și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), și în special cauza numărul C-155/10, Williams și alții împotriva British Airways plc. Decizia instanței ar putea fi atacată de Wizz Air.

„Piloții și echipajul de cabină speră ca operatorii aerieni să respecte legea, dar știm că în prezent nu este cazul când vine vorba de Wizz Air. Ne așteptăm ca linia aeriană să facă ajustările corespunzătoare pentru toți membrii echipajului din România”, spun Costel Gîlcă și Bianca Mircea, membri echipei juridice a FPU România.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Mircea Constantin, Președinte FPU România, office@fpu-romania.dk

Notă pentru redactori: FPU România este prima organizație din România care își propune să reunească piloții și echipajul de cabină și să îi ajute să se organizeze în asociații care promovează condiții decente de muncă.

Share this article

Search
Close this search box.